ห้องสัมมนา สายลม

ภาพรวม

ขนาด: 600 ตร.ม.

ความจุ: 200-600ท่าน

 

ห้องสัมมนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ถึง 600 ท่าน
– จัดแบบเธียรเตอร์ (แบบมีเฉพาะเก้าอี้) = 600 ท่าน
– จัดแบบคลาสรูม (แบบมีทั้งโต๊ะและเก้าอี้) = 450 ท่าน
– จัดแบบห้องประชุม (แบบมีการวางโต๊ะและเก้าอี้ล้อม) = 200 ท่าน
– จัดแบบโต๊ะจีน (แบบมีโต๊ะและเก้าอี้เป็นกลุ่มๆ) = 200 ท่าน
อุปกรณ์การประชุมสัมนา
1. ห้องควบคุมเสียง
2. ไมโครโฟน
3. จอภาพ
4. กระดาษ
5. ดินสอ
6. โพรเดียม
7. คลิฟชาร์ท

ขอใบเสนอราคา