ห้องประชุมพาราไดซ์

ภาพรวม

ขนาด: 253 ตร.ม.

ความจุ: 80-150ท่าน

 

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ถึง 150 ท่าน 
– จัดแบบเธียรเตอร์ (แบบมีเฉพาะเก้าอี้) = 150 ท่าน
– จัดแบบคลาสรูม (แบบมีทั้งโต๊ะและเก้าอี้) = 120 ท่าน
– จัดแบบห้องประชุม (แบบมีการวางโต๊ะและเก้าอี้ล้อม) = 80 ท่าน
– จัดแบบโต๊ะจีน (แบบมีโต๊ะและเก้าอี้เป็นกลุ่มๆ) = 80 ท่าน
อุปกรณ์การประชุมสัมนา
1. ห้องควบคุมเสียง
2. ไมโครโฟน
3. จอภาพ
4. กระดาษ
5. ดินสอ
6. โพรเดียม
7. คลิฟชาร์ท

ขอใบเสนอราคา