ห้องประชุมมารีน่า

ภาพรวม

ขนาด: 170 ตร.ม.

ความจุ: 40-100ท่าน

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ถึง 100 ท่าน 
– จัดแบบเธียรเตอร์ (แบบมีเฉพาะเก้าอี้) = 100 ท่าน
– จัดแบบคลาสรูม (แบบมีทั้งโต๊ะและเก้าอี้) = 80 ท่าน
– จัดแบบห้องประชุม (แบบมีการวางโต๊ะและเก้าอี้ล้อม) = 40 ท่าน
– จัดแบบโต๊ะจีน (แบบมีโต๊ะและเก้าอี้เป็นกลุ่มๆ) = 40 ท่าน
อุปกรณ์การประชุมสัมนา
1. ห้องควบคุมเสียง
2. ไมโครโฟน
3. จอภาพ
4. กระดาษ
5. ดินสอ
6. โพรเดียม
7. คลิฟชาร์

ขอใบเสนอราคาที่นี่