ห้องพักหมู่คณะ

ห้องพักหมู่คณะ M1 (8 ท่าน)

เตียง8 เตียงเดี่ยว
พักได้8 ท่าน
วิวสวน
Wifiฟรี Wifi
เริ่มต้นที่฿ 4,700 / คืน
ละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักหมู่คณะ M2 (18 ท่าน)

เตียง18 เตียงเดี่ยว
พักได้18 ท่าน
วิวสวน
Wifiฟรี Wifi
เริ่มต้นที่฿ 10,700 / คืน
ละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักหมู่คณะ M3 (10 ท่าน)

เตียง10 เตียงเดี่ยว
พักได้10 ท่าน
วิวสวน
Wifiฟรี Wifi
เริ่มต้นที่฿ 6,000 / คืน
ละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักหมู่คณะ M4 (8 ท่าน)

เตียง8 เตียงเดี่ยว
พักได้8 ท่าน
วิวสวน
Wifiฟรี Wifi
เริ่มต้นที่฿ 4,700 / คืน
ละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักหมู่คณะ M5 (8 ท่าน)

เตียง8 เตียงเดี่ยว
พักได้8 ท่าน
วิวสวน
พื้นที่
เริ่มต้นที่฿ 4,700 / คืน
ละเอียดเพิ่มเติม