สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

 “อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 924 เมตร และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ”

เปิด 08:00-18:00. อยู่ห่างจากโรงแรม NTB ประมาณ 45 นาที หรือ 37กม

 

โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลเป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 300 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2254 รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งเรียกว่า “ศิลปะแบบโกธิค” ภายในประดิษฐานองค์พระแม่มารี ประดับด้วยพลอยและทองคำทั้งองค์ ทรงคุณค่า และงดงามยิ่ง

อยู่ห่างจากโรงแรม NTB ประมาณ 45 นาที หรือ 32กม

 

วัดเขาสุกิม

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

เปิด 06:30-18:00. อยู่ห่างจากโรงแรม NTB ประมาณ 55 นาที หรือ 41กม

 

โอเอซีส ซี เวิลด์ จันทบุรี

โอเอซีส ซีเวิลด์ ตั้งอยู่ ณ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 ก.ม. เป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมา และการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั่นก็คือ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี และนอกจากการแสดงโลมาแล้วนั้นโอเอซีส ซีเวิลด์ก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาด้วย จับได้ สัมผัสได้ ชนิดที่เรียกว่า “เนื้อแนบเนื้อ” กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เป็น ครั้งหนึ่งในชีวิต

เปิด 08:30-18:00. อยู่ห่างจากโรงแรม NTB ประมาณ 25 นาที หรือ 21กม

 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็นนัมถือของประชาชนชาวจันทบุรี และ หินลูกพระบาทที่มหัศจรรย์ เหมือน
ลอยอยู่บนเชิงผา ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือน อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อย่างมิขาดสาย

อยู่ห่างจากโรงแรม NTB ประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง หรือ 61กม

 

อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริ

อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริของในหลวง จังหวัดจันทบุรีศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษา ค้นคว้าทดลองและสาธิตการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง ยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรและชุมชนของชาวจันทบุรึให้ดีขึ้น